Menu Close
CRM

Oftalmologia
Psicologia
Audició
Medicina Interna

Centre de Reconeixements Mèdics "Sant Pau"

Revisions d'empresa. Certificats oficials. Revisions esportives. Llicència per a gossos perillosos. Marina. Llicència per a grues mòbils i torre. Seguretat privada. Conductors. Llicència per a caçadors. Psicotècnics. Obtenció i renovació de carnet de conduir.

Medicina Interna

Medicina Interna
Dra. Julieta Forment i Cots

Audició

Audicion
Sr. Don Carlos Durán Escuadra (ATS)

Psicologia

Psicologia
Sra. Dña. Roser Soms i Gou

Oftalmologia

Oftalmologia
Dr. Félix Angel Chavarria Martí
Dr. Alberto Tito González Benedetto
CRM Sant pau

CARNET DE CONDUCIR
Per al carnet de conduir, només presentar el permís de conduir.

Per a la resta de revisions, armes, etc … ja no cal aportar-les!

REVISIONS ESPORTIVES
Per a les revisions esportives: hores convingudes, escriure al correu: isapgarcia@hotmail.com

Revisions d’empresa. Certificats oficials. Revisions esportives. Llicència per a gossos perillosos. Marina. Llicència per a grues mòbils i torre. Seguretat privada. Conductors. Llicència per a caçadors. Psicotècnics. Obtenció i renovació de carnet de conduir.

Medicina Interna

Medicina Interna
Dra. Julieta Forment i Cots

Audició

Audicion
Sr. Don Carlos Durán Escuadra (ATS)

Psicologia

Psicologia
Sra. Dña. Roser Soms i Gou

Oftalmologia

Oftalmologia
Dr. Félix Angel Chavarria Martí
Dr. Alberto Tito González Benedetto